Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz

Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz to licząca ponad 1000 stron publikacja w całości poświęcona wielkiej nowelizacji prawa karnego materialnego, obowiązującej od 1 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 396). Komentarz zawiera obszerne omówienie przepisów dotyczących nowego modelu orzekania kary łącznej, trybów konsensualnych, naprawienia szkody, nowej systematyki środków karnych, środków probacyjnych i środków zabezpieczających, kary ograniczenia wolności, zasad wymiaru kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, a także innych zmian w części ogólnej i części szczególnej Kodeksu karnego. W komentarzu zostały omówione zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym skarbowym, a także wybrane regulacje Kodeksu karnego wykonawczego, istotne dla stosowania nowych instytucji prawa karnego materialnego. Opracowanie zawiera szczegółową analizę skomplikowanych reguł intertemporalnych.

Autorami książki są profesorowie prawa, pracownicy naukowi i współpracownicy Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki połączeniu praktycznego podejścia do komentowanych przepisów z naukowym i zawodowym doświadczeniem autorów, komentarz jest niezastąpionym źródłem wiedzy o nowych przepisach oraz pomocą dla osób, które zajmują się stosowaniem prawa.

INFORMUJEMY, ŻE NAKŁAD KOMENTARZA ZOSTAŁ WYCZERPANY

Parametry Komentarza

  • format B5, okładka twarda, lakierowana i tłoczona
  • 18 monograficznych rozdziałów z komentarzem do znowelizowanych przepisów
  • 1064 strony, 2203 praktycznych tez
  • szczegółowy spis treści, skorowidz, tekst ustawy nowelizującej